World of Soccer online

Obľúbená hra
Sledovať hru
World of Soccer online je multiplayerová online futbalová hra.

   Na rozdiel od iných podobných futbalových hier, používateľ ovláda jedného hráča namiesto celého tímu.

   Môžete sa pripojiť k rôznym tímom a súťažiť v zápasoch proti iným tímom a v lige, alebo stačí mať praktickú zápas online.

  

   KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI:

   -Osobný futbal pre viacerých hráčov

   -Controlovať len jedného hráča

   - Rýchlo sa rozvíjajúci arkádový futbal

   -Vytvorte alebo pripojte sa k tímu

   - Zlúčte sa do ligy

Preložené z:
World of Soccer online is a multiplayer online football game.
Unlike other similar football games, the user controls a single player instead of an entire team.
You can join different teams and compete in matches against other teams and in league or you can just have a practice match online.

KEY FEATURES:
-Online multiplayer football
-Control just one player
-Fast paced arcade football
-Create or join to team
-Compete in league
čítať viac
Vývojár
Johannes Eski
Publisher
Johannes Eski
Dátum vydania
26. srp. 2015
Hodnotenie
60%