Max Gentlemen

Obľúbená hra
Sledovať hru
Max Gentlemen je arkádový štýlový extrémny manévrový simulátor o stohovaní klobúkov, inšpirovaný spamovým e-mailom pre mužské vylepšenie.
Hat stohovanie starých časových arkádových akcií?
Viac ako 39 klobúkov na zbieranie
Miestny multiplayer na viacerých platformách
Extra znaky, úrovne a režimy
Online leaderboardy
Vyzvite svojich priateľov. Dokážte raz a navždy kto je najviac gentlemanský. Vážne, ale 2 hráči sú super zábava.

Max Gentlemen je hra ZDARMA, ale ak nás chcete podporiť, existuje množstvo ďalších znakov, klobúkov a úrovní na nákup. Ďalšie aktualizácie!
Preložené z:
Max Gentlemen is an arcade-style extreme manners simulator about stacking hats, inspired by a spam email for male enhancement.
Hat stacking old timey arcade action™
Over 39 hats to collect
Cross-platform local multiplayer
Extra characters, levels and modes
Online leaderboards
Challenge your friends. Prove once and for all who is the most gentlemanly. Seriously though, 2 player is super fun.
Max Gentlemen is a FREE game but if you want to support us, there are a variety of extra characters, hats and levels to buy. More updates to come!
čítať viac
Vývojár
The Men Who Wear Many Hats
Publisher
The Men Who Wear Many Hats
Dátum vydania
21. srp. 2014
Hodnotenie
87%